TÜRKÇE | ENGLISH
   
   
     
 
KALİTE
» ISO 9000
» ISO 22000
» TSE
» Üretim İzinleri
» İhracat
» Kalite Kontrol ve AR-GE
 
 
 

ISO 9000

Firmamız 2003 yılının temmuz ayında ISO 9000uygulamaya başlayarak ve 2003 yılının aralık ayında ISO 9000 kalite yönetim sistem belgesini almıştır.

ISO 9001 NEDİR?

Günümüzde gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette kuruluşları zorlayacak başlıca unsur; istenilen kalitede ürün ve hizmeti ilk defasında, zamanında ve doğru olarak teslim etmektir.

Kalite güvenliği; bir üründe kalite müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzunca bir süre güven ve tatminle kullanabileceği şekilde sağlanması anlamına gelir.

Kalite yönetim sistemi: bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir.

ISO 9001 uluslararası geçerliliği olan bir kalite yönetim standardıdır. En yalın anlatımıyla ISO 9001, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite güvence sağlamak için oluşturulmuş kapsamlı bir standarttır.

ISO 9001 sistemi kurmak ve uygulamak, planlı programlı çalışmak, hatasız üretim yapmak ve hizmet sunmak için firmanın kalite politikası oluşturması, kalite hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışılmasıdır. Hedefleri yerine getirebilmek için; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak anlaşılması, değerlendirilmesi ve kuruluşun ilgili fonksiyonlarına tam ve doğru olarak aktarılması, gerekli proseslerin planlanması, prosesler ve ürünler için çalışma kriteri ve metotları ile kontrol kriterleri ve metotların belirlenmesi bu kriter ve metotların izlenmesi, ürünün müşteriye talep ettiği şekilde teslim edilmesi vb. faaliyetleri yerine getirmek gereklidir.
Bu sadece üst yönetimin işi olmayıp tüm çalışanların katılımıyla iyi bir ekip çalışmasıyla sağlanabilir.

ISO 9001 bir firmada satın alma, üretim, pazarlama, ölçme, analiz, denetim, müşteri memnuniyeti, çalışanların memnuniyeti, çalışma ortamı, bütün birimleri, tüm çalışanları kapsar.