TÜRKÇE | ENGLISH
   
   
     
 
KALİTE
» ISO 9000
» ISO 22000
» TSE
» Üretim İzinleri
» İhracat
» Kalite Kontrol ve AR-GE
 
 
 

ISO 22000

Firmamız 2004 yılında HACCP 13001 Gıda güvenliği uygulamalarına başlayarak ve 2004 yılının haziran ayında HACCP 13001 Gıda Güvenliği yönetim sistem belgesini almıştır. 2007 yılında HACCP 13001 standardı ISO 22000 Gıda güvenliği standardı olarak yenilenmesi sebebiylefirmamızda ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi belgesi almıştır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ ve HACCP NEDİR?

HACCP (HAZARD ANALYSİS CRİTİCAL CONTROL POİNTS) kelime anlamıyla Kritik kontrol Noktalarında (insan sağlığı, ürün sağlığı, çalışan sağlığı, ürün kalitesi) Tehlike analizi (oluşabilecek tehlikelerin önceden tespit edilmesi için yöntem ve kurallar geliştirilmesi) anlamına gelir.

HACCP bir gıda işletmesinde potansiyel tehlikeleri tanımlayarak bu tehlikelerin oluşmasını önlemek veya kabul edilebilir limitlerin altında tutulmasını sağlamak üzere oluşturulduğu gıda güvenliği ve hijyeni sistemidir.

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketicilerimize sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistem oluşturulması ve korunması temeline dayalı gıda güvenliği kavramıdır.

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliyat gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktaları belirleyen ve bu noktaları izleyen, herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.