01. Degumming ( Yapışkan Maddelerin Uzaklaştırlması) ve Notralizasyon (Serbest Asitlik Giderme)

Rafinasyondaki ilk işlemdir. Ham yağlarda bulunan bulanıklığa neden olan ve büyük bir çoğunluğunu fosfatitlerin oluşturduğu maddeler ve farklı oranlarda serbest yağ asitleri bulunur.

ZEVK yağları; Rafinasyon Tesislerinde nötralizasyon işlemi sürekli sistemlerde ve PLC otomasyon kontrolü altında gerçekleştirilir. Nötralizasyon işleminde ısıtılan yağ, gerekli miktarda yardımcı madde ile karıştırılırlar. Oluşan bu karışımdan fosfotid ve serbest yağ asitleri adı verilen safsızlıklar yağdan yüksek devirli santrifüj seperatörler yardımı ile ayrılmaktadırlar.